شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

بازدید مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان از شرکت مشعل پویا / فیلم

دکتر محسن قدیری مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان در بازدید از شرکت دانش بنیان مشعل پویا از روند پیشرفت پروژه ها ابراز رضایت و خرسندی کرد.
DSC02068

دکتر محسن قدیری مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان در بازدید از شرکت دانش بنیان مشعل پویا از روند پیشرفت پروژه ها ابراز رضایت و خرسندی کرد.