شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

تور بازدید با محوریت آموزش زبان انگلیسی در شرکت مشعل پویا / فیلم

Tour ES.mp4_20231109_075038.936

کارکنان شرکت دانش بنیان مشعل پویا برای تمرین مهارت های ارائه محتوا به زبان انگلیسی یک بازدید چند ساعته از پروژه های شرکت مشعل پویا برگزار کردند.

این بازدید به همت واحد آموزش شرکت، به منظور تمرین و آموزش زبان در محیطی بیرون از کلاس و ارائه پروژه ها و اهداف شرکت به زبان انگلیسی، برای مهمانان خارجی اجرایی شد.

در ادامه می توانید گزارش ویدیویی از این رویداد را مشاهده نمایید: