شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

اورهال الکتروموتور واحد KHT پالایشگاه اصفهان در کارگاه برق شرکت مشعل پویا

۲۰۲۳۱۲۲۰_۱۱۵۲۱۹

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت دانش بنیان مشعل پویا، پروژه اورهال الکتروموتور واحد KHT پالایشگاه اصفهان به همت متخصصان کارگاه برق شرکت مشعل پویا با موفقیت اورهال و آماده استفاده شد.
مهندس عقیلی مدیر کارگاه برق شرکت مشعل پویا در این باره گفت: برای اولین بار است که چنین الکتروموتوری با ظرفیت 2.5 مگاوات، در کارگاه برق شرکت مشعل پویا تعمیر و به بهره برداری می رسد.
وی افزود: در گذشته چنین تجهیزی اگر نیاز به تعمیرات اساسی داشت لازم بود به شرکت های خاصی سپرده شود ولی با توانمندی موجود در پرسنل کارگاه برق این پروژه با موفقیت توسط شرکت مشعل پویا انجام و تحویل واحد بهره بردار شد.
لازم به ذکر است در این پروژه تجهیزی که حدود 15 سال در شرایط محیطی بسیار نامناسب و بارطوبت بالا نگهداری و دچار آسیب زیادی شده بود با تلاش پرسنل کارگاه برق همزمان با عملیات انتقال کارگاه مرکزی تعمیرات از پالایشگاه اصفهان به شرکت مشعل پویا در شرایط سخت کاری تعمیر و آماده بهره برداری شد.