شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

روایت اورهال ۵

ورود ۷۹۰ تجهیز به کارگاه ابزار دقیق مشعل‌پویا

از ابتدای آغاز پروژه تعمیرات اساسی، ۷۹۰ تجهیز و قطعه وارد کارگاه ابزار دقیق شرکت مشعل پویا شده است.
1000120431

رئیس کارگاه ابزار دقیق شرکت مشعل‌پویا گفت: از ابتدای آغاز پروژه تعمیرات اساسی، ۷۹۰ تجهیز و قطعه وارد کارگاه ابزار دقیق شرکت مشعل پویا شده است که از این تعداد ۵۰۵ تجهیز، پس از تعمیر و کالیبراسیون، به مدیریت تعمیرات پالایشگاه تحویل شده است.

مهندس سعید قربعلی با بیان اینکه این تجهیزات مربوط به بویلر E و واحدهای آیزوماکی و کنترل ۳ می باشد، افزود: کارگاه ابزار دقیق ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفرساعت، در پروژه تعمیرات اساسی، ارائه خدمات داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به جابجایی کارگاه مرکزی پالایشگاه، به شرکت مشعل پویا، به نحوه ای مدیریت شده است که کالیبراسیون و تعمیر برخی قطعات با همکاری مدیریت تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان، در محل تجهیز صورت پذیرد‌.

مهندس قربعلی گفت: توان و تخصص همکاران، دقت در فرآیند تعمیر ، سرعت بخشی در ارائه خدمات از ویژگی های این کارگاه است که سبب درخشش معاونت تعمیرات مشعل‌پویا در این دوره از تعمیرات اساسی پالایشگاه است.