شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

روایت اورهال 9

جذب و بکارگیری بیش از ۸۰۰ نفر در پروژه تعمیرات اساسی

درپروژه تعمیرات اساسی پالایشگاه بیش از ۸۰۰ نیرو در اختیار هلدینگ قرار گرفت.
لاوی

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت دانش بنیان مشعل‌پویا، مسئول جذب نیروی انسانی در پروژه تعمیرات اساسی پالایشگاه گفت: در این پروژه بیش از ۸۰۰ نفر نیرو پس از انجام فرآیندهای تخصصی جذب در اختیار مدیریت تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان قرار گرفت.

آقای محمد لاوی با بیان اینکه شروع فرآیند جذب از دهه دوم اسفندماه آغاز شده بود، افزود: دریافت رزومه، مصاحبه فنی و تخصصی، آزمایش های سلامت و طب کار، گزینش حراست، صدور کارت تردد و عقد قرارداد از مراحل فرآیند جذب در شرکت مشعل پویا بود.

وی ادامه داد: با تلاش دونفر از همکارانم در جذب این کارکنان، حدود ۲ هزار رزومه بررسی و از این تعداد با حدود هزار و پانصد نفر مصاحبه و تست های مختلف انجام شد و در نهایت ۸۳۳ نفر در پروژه تعمیرات اساسی بکارگیری شدند.

آقای لاوی گفت: با توجه به درپیش بودن پروژه تعمیرات اساسی واحد بنزین سازی، امیدواریم با کمک مدیریت محترم تعمیرات پالایشگاه، بتوانیم توان و تخصص کارکنان مشعل پویا را به نمایش بگذاریم.