شـرکت مشعـل پویـا | درباره مـا

شرکت مشعل پویا اسپادانا

شرکت مشعل پویا اسپادانا ، مجموعه ای دانش‌بنیان با سهام صد درصدی، متعلق به هلدینگ پتروپالایش اصفهان است که با هدف ارائه خدمات توسعه‌ای و تعمیراتی؛ دست یابی به دانش محصولات پالایشگاهی و ارتباط با دیگر شرکت های دانش‌بنیان برای نیل به اهداف افق 1405 ، پا به عرصه صنعت نفت و انرژی گذاشت.

افق 1405

مشعل پویا در افق 1405 با راه اندازی شرکتهای زیر مجموعه به یک هلدینگ دانش بنیان در حوزه انرژی تبدیل خواهد شد. توليد محصولات پالايشگاهی دانش بنيان با يك نشان تجاری شاخص و ايرانی؛ با تکیه بر توان كاركنان خستگی ناپذير و پرانگيزه و بهره گيری از ظرفيت تخصصی شرکت های دانش بنیان و احداث نیروگاه خورشیدی هزار مگاواتی از اهداف این شرکت می باشد. اهم فعالیتهای شرکتهای تابعه مشعل پویا همچون شرکت انرژی فناوران جوان با مهندسی وساخت تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق و تولیدمحصولات دانش بنیان این حوزه؛ شرکت کیمیاگران عصر مدرن با ارائه خدمات مهندسی، خرید و اجرای پروژه های صنایع پتروپالایشی به روش EPC؛ شرکت توسعه انرژی افق پارتاک، با ساخت تجهیزات پالایشگاهی و ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات؛ شرکت انرژی های پاک با هدف ساخت نیروگاه های انرژی تجدید پذیر؛ می توان نام برد كه با زمان بندی های انجام شده قدم در عرصه صنعت نفت و انرژی كشور خواهند گذاشت.

توسعه مشعل پویا
خودکفایی هلدینگ پتروپالایش اصفهان

تأسیس شرکت های زیر مجموعه مشعل پویا در فاز های یک، سه و پنج ساله؛ انتقال دانش و تكنولوژی؛ هم افزایی با شركت‌های صاحب فن؛ ایجاد فرصت سرمایه گذاری و تأمین فضا برای رشد و فن آور شدن نیروی داخلی؛ هلدینگ پتروپالایش اصفهان را به هدف خود كفایی نزدیك خواهد كرد.

صادرات
صادرات؛ چشم انداز مشعل پویا

با توجه به این مهم كه تولید؛ فقط برای بازار داخل، محدودیت دارد و اگر صادرات نباشد، توجیه ندارد؛ بنابراین با برنامه ریزی منسجم؛ نشان تجاری این شرکت به گونه ای در كیفیت و دقت حرف اول را در منطقه خواهد زد، كه دیگر كشورها به دنبال محصولات مشعل پویا باشند.

تامین امنیت شغلی
اشتغال زایی و حمایت از طرح های دانش بنیان

شرکتهای تابعه مشعل پویا؛ به پرسنل متخصص و ارتباط با دیگر شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها نیاز دارند؛ به عنوان مثال پیش بینی می شود تنها شرکت انرژی فناوران جوان بصورت مستقیم حدود 800 نفر و به صورت غیر مستقیم چهار هزار نفر از متخصصان و نخبگان علمی كشور را تا سال 1405بكارگیری كند.

تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه

این شرکت با همکاری نهادهای علم و فناوری ملی و منطقه‌ای، ساخت پردیس نوآوری و فن‌آوری تخصصی صنعت نفت و انرژی را در مجاورت قطب انرژی استان؛ پالایشگاه اصفهان در زمینی به مساحت 40 هکتار، آغاز کرده است.
این پردیس پس از استقرار شرکت های دانش بنیان، حلقه واسط صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زنجیره تأمین تجهیزات حوزه نفت و انرژی؛ پشتیبان نیازهای این صنعت در عرصه‌ تولید و فروش محصولات؛ بهسازی واحد‌های تولیدی؛ توسعه محصولات جدید و با ارزش افزوده بالا و دارای فن‌آوری های نوین و ارتباط با دانشمندان و متخصصان به منظور تبدیل شدن به قطب علمی در حوزه صنعت نفت و انرژی خواهد شد.

Crystallization of knowledge and skills

MASHAL POUYA