شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

راه اندازی خط کارگاهی تعمیرات شیرآلات در شرکت مشعل پویا / فیلم

Kargah Valv - H.mp4_20231107_080836.673

گزارش ویدیویی از راه اندازی خط کارگاهی تعمیرات شیرآلات در سوله C1 شرکت مشعل پویا