شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

تجلیل از بلندهمتان پروژه انتقال کارگاه مرکزی تعمیرات

DSC02563

در آیینی از رؤسای دوکارگاه ابزار دقیق و شیرآلات کارگاه مرکزی تعمیرات تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت مشعل پویا؛ در آیینی از آقای مهندس قربعلی رییس کارگاه ابزار دقیق و آقای دکتر پاک طینت رییس کارگاه شیرآلات شرکت مشعل پویا تقدیر شد.
مدیرعامل شرکت مشعل پویا در این آیین گفت: کارگاه شیرآلات اولین کارگاه مستقر شده و کارگاه ابزار دقیق منظم ترین کارگاه در پروژه انتقال کارگاه مرکزی تعمیرات هلدینگ پتروپالایش اصفهان به پردیس فناوری نفت و انرژی نصف جهان بودند.

مهندس مجید نادری نژاد با تشکر از معاون تعمیرات شرکت آقای مهندس مؤمنی و کارکنان زحمت کش این معاونت گفتند: اگر همراهی رؤسای دیگر کارگاه نبود، به یقین این پروژه با موفقیت به سرانجام نمی رسید.

وی افزود: این پروژه بنابر دستور مدیرعامل هلدینگ جناب اقای دکتر قدیری از ابتدای آبان ماه اغاز شد و در 72 ساعت مرحله پایانی و طاقت فرسانی آن در 17 و 18 و 19 آبان ماه به اتمام رسید.

مهندس نادری نژاد گفت: با درایت مدیرعامل آقای دکتر قدیری و اعضای محترم هیئت مدیره هلدینگ در این پروژه کارگاه های کوچک تعمیراتی در پالایشگاه به کارگاه های بزرگ، توسعه یافته و بروز رسانی شده در شرکت مشعل پویا تبدیل شدند و در آینده ای نه چندان دور، خدمات بزرگی در سطح ملی به پالایشگاه های سراسر کشور ارائه خواهند کرد.