شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

بازدید معاون راهبردی؛معاون منابع انسانی و مدیر روابط عمومی و مدیر حراست از شرکت مشعل پویا

1000088057

به گزارش روابط عمومی و بین المللل؛ آقایان مهندس شهسواری، ده بیدیان و ابدال با حضور در شرکت مشعل پویا با مدیرعامل و برخی از معاونان و مدیران شرکت دیدار کردند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشعل پویا آقای مجید نادری نژاد، با قدردانی از درایت و تلاش های دکتر قدیری و دیگر معاونان هلدینگ، با ارائه گزارش برخی اقدامات سال 1402 ، گفت: ما در حال مهیا نمودن زیر ساخت های شرکت هستیم و با توجه به افزایش پروژه های متفاوت و روبه رشد این شرکت، نیازمند حمایت های بیشتر در هلدینگ است.

معاون نظارت و راهبردی هلدینگ، آقای مجید شهسواری، در این دیدار بر سودآوری مشعل پویا در سال جدید تاکید کرد و گفت: ما در هلدینگ پتروپالایش سعی در خودکفا نمودن و توانمند سازی شرکت های تابعه داریم و مجموعه کارگاه ها و مجموعه ساخت و تولید در این شرکت سبب سود آوری خواهد شد.

معاون منابع انسانی و مدیر روابط عمومی هلدینگ، آقای محمد ده بیدیان هم در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد شرکت مشعل پویا؛ گفت: این شرکت دانش بنیان تاکنون دستاوردهای بی نظیری داشته است و امید است در آینده اتفاقات خوبی را رقم بزند.