شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

طرح ایجاد شبکه جمع‌آوری، تصفیه و استفاده از بارش‌ها در مشعل‌پویا

photo10759468222

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت دانش بنیان مشعل‌پویا، کارشناسان و مهندسان واحد طراحی مهندسی، معاونت EPC از تصفیه خانه و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی مورچه خورت بازدید کردند.

قرار است معاونت EPC، با همکاری متخصصان داخلی و با اتکا به توان مهندسان و کارشناسان مشعل‌پویا، سامانه جمع آوری آب های سطحی (باران و برف)، تصفیه و استفاده از آن برای ایجاد فضای سبز و کمک به حفظ محیط زیست را اجرایی نماید.