شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

پایان موفقیت آمیز آزمایش خاک در پهنه نیروگاه خورشیدی شهرضا

۲۰۲۴۰۴۲۲_۰۹۵۲۴۱

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت دانش بنیان مشعل پویا، نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی شهرک رازی شهرضا یکی از سه پهنه نیروگاهی شرکت مشعل پویا از توابع هلدینگ پتروپالایش اصفهان است که جمعا هزار مگاوات برق را با استفاده از انرژی خورشیدی تولید و وارد شبکه برق کشور خواهد کرد و عملیات آزمایش خاک به عنوان اولین اقدام در احداث این پهنه نیروگاهی آغاز شده است.

مهندس علیرضا عدیلی مدیر پروژه نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی شرکت مشعل پویا در این خصوص گفت: اقدام ضروری پیش از شروع عملیات احداث نیروگاه انجام آزمایش های خاک است که در حال حاضر این عملیات در زمین 600 هکتاری شهرک رازی شهرضا با موفقیت انجام و نتیجه تست های انجام شده مورد تایید قرار گرفته اند.

وی افزود: عملیات آزمایش خاک شامل تست سونداژ، تست کوبش و تست کشش است که در نقاط متعدد زمین انجام و پس از بررسی های لازم نتایج آنها در عملیات اجرای نیروگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

عدیلی ادامه داد: خوشبختانه پس از کسب مجوزات لازم و انقعاد قرارداد خرید برق با سازمان ساتبا و تخصیص زمین ها به شرکت مشعل پویا توانسته ایم با سرعت هرچه بیشتر مقدمات عملیات احداث این نیروگاه عظیم خورشیدی را در سه پهنه مورچه خورت، شهرک رازی شهرضا و دهاقان آماده کنیم.

گفتنی است انجام پروژه نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی شرکت مشعل پویا ضمن کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا می تواند به میزان 10% از ناترازی برق کشور را جبران کند.