شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

پایان موفقیت آمیز آزمایش خاک در دومین نیروگاه خورشیدی

panorama

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت، مدیر پروژه نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی شرکت مشعل پویا گفت: نیروگاه خورشیدی 300 مگاواتی شهرک رازی شهرضا، دومین پهنه نیروگاه، از سه پهنهء نیروگاهی شرکت مشعل پویاست و عملیات آزمایش خاک، به عنوان اولین اقدام، در احداث این پهنه نیروگاهی، با موفقیت به اتمام رسید.

مهندس علیرضا عدیلی‌پور توضیح داد: اقدام ضروری پیش از شروع طراحی و عملیات احداث نیروگاه، آزمایش خاک است، که در حال حاضر این عملیات در زمین ۴۵۰ هکتاری شهرک رازی شهرضا بطور کامل انجام شد و نتایج مورد تایید قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه عملیات آزمایش خاک شامل سونداژ، آنالیز خاک، کوبش و کشش است، افزود: پس از آزمایش‌ها و بررسی‌های لازم، نتایج آنها، پایه طراحی و اجرای نیروگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی ادامه داد: خوشبختانه پس از کسب مجوزهای لازم و انقعاد قرارداد خرید برق با سازمان ساتبا و تخصیص زمین ها به شرکت مشعل پویا؛ توانستیم با سرعت هرچه بیشتر مقدمات عملیات احداث این نیروگاه عظیم خورشیدی را در سه پهنه مورچه خورت، شهرک رازی شهرضا و دهاقان، آماده کنیم.

گفتنی است اجرای پروژه نیروگاه هزار مگاواتی خورشیدی شرکت مشعل پویا ضمن کمک به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا؛ می تواند به میزان 10% از ناترازی برق کشور را جبران کند.