شــرکت مشعـل پویا اسپـادانا | اخبــــــار

اولین تفاهم نامه میان شرکت های زیر مجموعه در هلدینگ پتروپالایش اصفهان

با حضور مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، تفاهم نامه همکاری میان شرکت مشعل پویا و شرکت میرداماد صفه امضا شد.
news-mashalpoya-02-2

با حضور مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، تفاهم نامه همکاری میان شرکت مشعل پویا و شرکت میرداماد صفه امضا شد.
دکتر محسن قدیری، مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان؛ گفت: یکی از اهداف هلدینگ هم افزایی و گردش سرمایه در شرکت های زیر مجموعه است؛ که این مهم در این گونه تفاهم نامه ها عملیاتی می شود.
مهندس نادری نژاد در مورد مفاد این تفاهم نامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه، شرکت مشعل پویا اسپادانا، مخازن 22 هزار بشکه ای شرکت میرداماد را در پالایشگاه اصفهان احداث می کند.
میرمحمدی مدیر عامل شرکت میرداماد هم گفت: احداث مخازن و اجرای پروژه ها به روش EPC به ارزش دو هزار میلیارد تومان از مفاد این توافق نامه است.