درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری ویژه

تعمیرات اساسی (اورهال) پالایشگاه اصفهان 1403

لطفا در صورت تمایل به همکاری با شرکت مشعل پویا در زمینه تعمیرات اساسی پالایشگاه اصفهان فرم زیر را تکمیل نمایید.

توجه:

تکمیل فرم و ارسال اطلاعات به منزله تضمین همکاری نیست

و صرفا به منظور دریافت اطلاعات جهت دعوت به همکاری در آینده است


0
شماره آگهی

19 تیر 1403

شرکت مشعل پویا در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز (به صورت موقت) در پروژه تعمیرات اساسی (اورهال) پالایشگاه اصفهان را در تخصص های اعلام شده به کارگیری نماید.