پردیس فناوری نفت و انرژی نصف جهان | سازمان‌های همکار

نام وب سایت : توضیحات کوتاه برند در اینجا تایپ کنید.
نام وب سایت : توضیحات کوتاه برند در اینجا تایپ کنید.

سازمان‌های همکار پردیس فناوری نفت و انرژی نصف جهان

ذی‌نفعان درجه یک پردیس شامل:

  • هلدینگ پتروپالایش اصفهان به واسطه مشارکت در راهبری پردیس و نقش پردیس در توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری صنعت

  • سایر حوزه‌های صف شرکت مشعل پویا به واسطه بهره‌مندی از ظرفیت شبکه شرکت‌های عضو و همکار پردیس

  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به واسطه مشارکت در راهبری پردیس و بهره‌مندی شرکت‌های عضو آن از ظرفیت‌های خاص صنعت

  • شرکت‌های عضو پردیس به واسطه بهره‌مندی از خدمات، حمایت‌ها و امتیازهای ویژه پردیس

  • شرکت‌ها و صنایع هم‌گروه با هلدینگ به واسطه امکان بهره‌مندی از ظرفیت شبکه شرکت‌های عضو و همکار پردیس