پردیس فناوری نفت و انرژی نصف جهان

نام وب سایت : توضیحات کوتاه برند در اینجا تایپ کنید.
نام وب سایت : توضیحات کوتاه برند در اینجا تایپ کنید.

عضویت و پذیرش در پردیس فناوری نفت و انرژی نصف جهان

اولویت‌های پذیرش در پردیس

حداقل 30 درصد از ظرفیت پذیرش به شرکت‌های حوزه زنجیره ارزش پتروپالایش، بیش از 20 درصد به شرکت‌های مرتبط با انرژی‌های نو به‌ویژه انرژی خورشیدی و زنجیره سیلیکون و حداکثر 20 درصد به سایر زمینه‌ها اختصاص دارد.

حداقل شرایط پیشنهادی برای شرکت‌های متقاضی

• 5 نفر نیروی انسانی در لیست بیمه
• فروش اظهار نامه ای دو برابر حد نصاب معاملات بزرگ
• سطح فناوری تابع ضوابط شهرک و نیازهای هلدینگ
* پذیرش شرکت‌های تولیدی و صرفاً تجاری و همچنین تولید انبوه صنعتی توسط شرکت‌های پذیرش شده و تغییر رویکرد شرکت به شرکت با وجهه تجاری بعد از استقرار ممنوع است. در خصوص شرکت‌های تولیدی و تجاری و شرکت‌های بزرگ با بخش‌های مختلف کاری، استقرار بخش‌های مهندسی، نرم‌افزاری و مغزافزاری و تحقیق و توسعه امکان خواهد داشت.
* پذیرش هسته‌ها و تیم‌های کاری بدون شخصیت حقوقی، شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس و شرکت‌های غیرفناور و دانش‌بنیان و شرکت‌های با توان اقتصادی محدود ممنوع است. استقرار هسته‌ها و تیم‌های کاری غیرحقوقی و شرکت‌های نوپا بصورت غیرمستقیم و از طریق شتاب‌دهنده‌های دارای مجوز امکان پذیر است.

انواع متقاضیان استقرار در پردیس

• شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با توان اقتصادی مناسب در زنجیره ارزش و تولید صنعت پتروپالایش اصفهان و شرکت مشعل پویا یا بیرون از زنجیره ارزش و تولید با توان اقتصادی و فناوری بالا
• بخش‌های طراحی، مهندسی، نرم‌افزاری و مغزافزاری و تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ، تولیدی و تجاری
• شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های خدمات تجاری‌سازی و توسعه بازار
• شرکت‌های خدمات عمومی در حد نیاز خدماتی پردیس
• علاوه بر این پردیس فضایی را برای حضور نماینده کارفرمایان و مشتریان فناوری پردیس در نظر خواهد گرفت